تنظیم اطلاعات نوشته های بلاگ

شما می توانید بخش های مختلف نوشته های بلاگ فروشگاه خود را به صورت دلخواه فعال یا غیرفعال کنید .

شما می توانید بخش های مختلف هر نوشته به همراه تنظیمات مرتبط با آنها را در تصاویر زیر مشاهده کنید .

single-options-1

single-options-2

single-options-3

single-options-4

 

بخش تنظیمات 

single-options-5

این مقاله مفید بود؟