مگامنوی افقی (کناری فروشگاه)

برای فعال سازی مگامنوی افقی (کناری فروشگاه) در صفحه اصلی به منوی کانی شاپ > منوها بروید و تیک گزینه مگامنوی افقی کناری فروشگاه فعال باشد (۱) را فعال کنید.

نکته : موارد ۲ – ۳ – ۴ – ۵  را تنظیم نمایید و در بخش های A – B – C تیتر و منو مورد نظر را انتخاب و با کلیک بر روی گزینه افزودن زیر منو (۶) زیر منوهای خود را ایجاد نمایید.

 

این مقاله مفید بود؟

مقالات مربتط