فعال سازی منو در نوار بالای فروشگاه

برای فعال سازی منو در نوار بالای فروشگاه به منوی کانی شاپ > هدر > نواربالا بروید  و تیک گزینه منو فعال باشد (۲) را بزنید.

نکته : در بخش ایجاد منو (۳)  موارد A – B – C وارد نماید.

این مقاله مفید بود؟

مقالات مربتط